Aktivnosti

U skladu s Planom reakreditacije, u prosincu 2017. godine, nastavlja se reakreditacija doktorskih studijskih programa.

U sklopu reakreditacije, stručna povjerenstva posjetit će sljedeća visoka učilišta:

Humanističke i društvene znanosti
posjet: 4. - 6. prosinca 2017.
Naziv programa Nositelj/mjesto održavanja posjeta stručnog povjerenstva Vrijeme razgovora s doktorandima
 1. Humanističke znanosti  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu PON 4.12. 11:00 h
 2. Kršćanstvo i suvremena kultura
 3. Povijest teologije i kršćanskih institucija
 Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu PON 4.12. 11:15 h
 4. Hrvatska kultura
 5. Arheologija
 6. Filozofija
 7. Lingvistika
 8. Glotodidaktika
 9. Psihologija
 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PON 4.12. 10:15 h
 10. Prevencijska znanost i studij invaliditeta  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PON 4.12. 10:15 h
 11. Humanističke znanosti
 12. Arheologija istočnog Jadrana
 Sveučilište u Zadru SRI 6.12. 11:00 h
 13. Kroatologija
 14. Povijest
 Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu SRI 6.12. 10:00 h
 15. Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika
 16. Filozofija i suvremenost
 17. Psihologija
 18. Pedagogija
 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci SRI 6.12. 10:15 h
 19. Jezikoslovlje
 20. Književnost i kulturni identitet
 21. Pedagogija i kultura suvremene škole
 Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku SRI 6.12. 10:15 h

Pozivamo sve dionike, posebno doktorande, da se odazovu na sastanak s povjerenstvom.

Komentirajte rad svog visokog učilišta

Svi koje žele iznijeti svoje mišljenje o studijskim programima koji prolaze reakreditaciju, mogu to anonimno učiniti ovdje. AZVO jamči anonimnost svim osobama koje na ovaj način iznesu svoje mišljenje, a poruke neće biti dostupne predstavnicima visokog učilišta.