Aktivnosti

1.  Analiza  postojećeg  stanja  i  ispitivanje  potreba  za razvoj 10 elemenata upravljanja ljudskim potencijalima na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (GRADST) te Sveučilišta u Zadru  (UNIZD).

2.  Temeljem provedene analize i iskazanih potreba izvršen je:

a. odabir pet elementa upravljanja ljudskim potencijalima u okviru kojih će biti predložen razvoj poslovnih procesa na pojedinom visokom učilištu

b. a u završnoj fazi aktivnosti provest će se dokumentiranje  razvijenih  procesa  putem  obrazaca  za  provedbu procesa, vodiča za provedbu i/ili plana implementacije  te prezentacije procesa upravi i relevantnim skupinama zaposlenika pojedinog visokog učilišta.