Aktivnosti

U skladu s Planom reakreditacije, u rujnu 2018. godine nastavlja se reakreditacija doktorskih studijskih programa.

Stručna povjerenstva posjetit će i sljedeća visoka učilišta:

Studijski program Visoko učilište Vrijeme sastanka s doktorandima
 Biofizika  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu  PON 3. rujna 2018. godine (10:00-10:45)
 Jadran - poveznica među kontinentima  Sveučilište u Zadru  PON 3. rujna 2017. godine (11:45-12:45)
 Medicinska kemija  Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci   SRI 5. rujna 2018. godine (10:00-10:45) 
 Biomedicina i zdravstvo  Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku   PET 7. rujna 2017. godine (12:00-12:45) 

Pozivamo sve dionike, posebno doktorande, da se odazovu na sastanak s povjerenstvom.

Komentirajte rad svog visokog učilišta

Svi koje žele iznijeti svoje mišljenje o studijskim programima koji prolaze reakreditaciju, mogu to anonimno učiniti ovdje. AZVO jamči anonimnost svim osobama koje na ovaj način iznesu svoje mišljenje, a poruke neće biti dostupne predstavnicima visokog učilišta.