Prijavni obrazac za diseminacijski događaj u sklopu projekta
„Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima“
Erasmus+ : Ključna aktivnost 2 (KA2) – Strateška partnerstva
Ref. Project: 2016-1-HR01-KA203-022196

2. ožujka 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Dvorana 3, Trg J.F. Kennedyja 6, Zagreb