Neki aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja:

Savezi „europskih sveučilišta“ (European Universities) i združeni studiji

30. listopada 2019. godine

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb
konferencijska dvorana - mali amfiteatar


* obvezna polja

'' Budući da je održavanje radionice sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, AZVO je kao nositelj projekta dužan prikupiti podatke o sudionicima putem specijaliziranog Informacijskog sustava Ministarstva rada. Kao prvi korak AZVO u sustav mora upisati vaše ime i prezime te datum i godinu rođenja. Napominjemo da se ovi podaci prikupljaju u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” 42/2018) i koriste isključivo u svrhu praćenja i evaluacije projekta, a svi koji imaju pristup podacima su obvezni čuvati njihovu povjerljivost. Nakon upisivanja u sustav primit ćete poveznicu putem koje ćete moći ispuniti obrazac; samo ispunjavanje ne traje duže od 5 minuta, a preduvjet je vašeg sudjelovanja u budućim projektnim aktivnostima kao i uspjeha našeg projekta te vam se na tome unaprijed zahvaljujemo.
Ujedno koristimo priliku da vas unaprijed obavijestimo da ćete sličan obrazac primiti i na kraju projekta.