Rezultati

Izvješće ENQA Leadership 2019 Haag

Izvješće ECA Izrael

Izvješće ENQA Leadership Programme Vienna

Izvješće ENQA Leadership Programme Bucharest

Izvješće - PLA o priznavanju, Venecija

Brošura Akademska rangiranja

Izvješće sa seminara o priznavanju IVK i vrednovanju tzv. nepremostivih razlika u Bologni

Izvješće o sudjelovanju na Peer learning activity on short-cycle higher education u Portu

Izvješće s International conference on scientometrics & informetrics u Rimu

Izvješće s konferencije Theories and Methods in Higher Education Research u Kasselu

Izvješće s projektnog inkubatora EUF Open Space u Versaillesu

Publikacija "Što nakon srednje?"

Izvješće o studijskom posjetu bugarskoj agenciji za osiguravanje kvalitete NEAA u Sofiji

Izvješće s CEENQA Workshop and General Assembly 2019 na Cipru

Izvješće s 29. godišnje konferencije EURASHE-a u Budimpešti

Izvješće s konferencije EUNIS 2019 u Trondheimu

Izvješće s 9. ENQA foruma u Tallinnu

Izvjestaj sa sastanka Bologna Peer Support Group on Quality Assurance na Cipru

Izvješće s konferencije "How to engage key audiences and boost your reputation" u Poznanu

Izvješće s konferencije "Blockchain and educational credentials" u Bruxellesu

Publikacija "Što nakon diplome?"

Position paper za doktorske programe

Izvješće s konferencije Educating Global Citizens in the Digital u Barceloni

Izvješće s konferencije The 13 th  European Quality Assurance Forum – Broadening the scope of QA

Analiza provedenih pilot reakreditacija

Izvješće ECA Stockholm 2019

Izvješće Seminar on Recognition Bologna Italija

Izvješće ECA Riga 2019

Izvješće ECA Winter Seminar Koln 2019

Izvješće Workshop on QA of student-centred learning u Glasgowu

Izvjesce ASIIN 5th Global Conference Berlin

Izvješće ENQA Leadership Programme Bern

Izvješće ENQA Leadership Programme Barcelona

Izvješće s IAAO konferencije u Chetenham

Izvješće s konferencije Science, Technology and Innovation Indicators in Transition u Leidenu

Izvješće s radionice ENQA training of agency reviewers u Madridu

Izvješće EDULEARN 2018 Palma de Mallorca

Izvješće s radionice Big data methods na Visu

Izvješće ENQA Leadership Programme u Bruxellesu

Izvješće s konferencije The Impact Agenda for Social Sciences & Humanities u Kopenhagenu

Izvješće ENQA Forum 2018 Zaragoza

Izvješće s ENQAina seminara Quality Assurance in the European Context u Bruxellesu

Izvješće s konferencije The digital transformation a challenge for communications in HE u Sevilji

Izvješće s konferencije „European Quality Assurance Forum 2018“

Izvješće ECA Prag

Izvješće s IHEC konferencije

Izvješće s Godišnje skupštine CEENQA-e u Albaniji

Izvjesce sa sastanka s predstavnicima European Chemistry Thematic Network (ECTN)

Izvješće s IAAO seminara

Publikacija Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj

Izvješće sa studijskog posjeta Estonija

Izvješće sa sastanaka grupa ECA konzorcija u Varšavi

Izvješće IMPEA Belgija

Izvješće s konferencije EOQ na Bledu

Izvješće sa seminara Developing Your Students' Employability (European Academy)

Izvješće o sudjelovanju na Europskom forumu za osiguravanje kvalitete

Izvješće sa seminara u Haagu

Izvješće s konfrencije EDULEARN 2017

Izvješće s radionice University Autonomy in Europe Trends, Benefits, Challenges and Threats

Izvješće s ECA-ina godišnjeg sastanka i radionice u Parizu

Izvješće s konferencije EUNIS

Izvješće s ACA-ina seminara u Belgiji

Izvješće s EURASHE konfrencije Smart solutions for the regions

Izvješće s Generalne skupštine ENQA-e

Izvješće s međunarodne konferencije unapređenja visokog obrazovanja u Škotskoj

Izvješće s ENQA-ine radionice

Izvješće sa seminara Strengthening youth employment in the EU

Publikacija Osiguravanje kvalitete doktorskih studija

Izvješće s ENQA-ina Foruma u Oslu

Izvješće s konfrencije EURASHE-a

Izvješće sa seminara na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora

Izvješće sa studijskog posjeta Irskoj

Izvješće s konferencije projekta IMPALA o utjecaju osiguravanja kvalitete

Izvješće sa seminara u Belgiji  - Quality Assurance in the European Context

Izvješće sa sastanaka radnih grupa ECA-e i godišnjeg sastanka ECA članica

Izvješće Impact and implementations of mobility windows in HE

Izvješće s ENQA-ina seminara Bruxelles

Izvjesce 28th EURASHE Conference-Tallinn 2018

Izvješće sa radionice "University Autonomy in Europe: Trends, Benefits, Challenges and Threats"

Izvješće sa studijskog posjeta ASCAL Albania

Izvješće s sastanaka radnih grupa ECA konzorcija Bilbao, travanj 2018. 

Pokusno uvođenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima na dva visoka učilišta - Međuizvještaj 1

Pokusno uvođenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima na dva visoka učilišta - Međuizvještaj 2

Izvješće ASIIN/EASPA Global Conference 2017

Izvješće sa studijskog posjeta njemačkoj Agenciji za akreditaciju studijskih programa (ASIIN) i visokom učilištu u Krefeldu

Izvješće sa studijskog posjeta njemačkoj akreditacijskoj agenciji ZevA-i i viskom učilištu Leibniz-FH

Izvješća o reakreditaciji doktorskih studijskih programa

Izvješće s ECA NVAO seminara

Zaključci ECA-inog seminara o institucionalnoj akreditaciji održanog 20. – 21. listopada 2017. godine u Dubrovniku

Izvješće sa studijskog posjeta zaposlenika AZVO-a Estonskoj agenciji za osiguravanje kvalitete (EKKA) i Tallin University of Technology (TUT) 

Izvješće sa sastanak ENQA-ine radne skupine za online učenje i PLA sastanka

Izvješće s EUF Open Space

Izvješće sa konferencije RPL, Malmo 2017

Izvješće sa seminara ENQA Dublin 2017

Izvješće s Europskog foruma o osiguravanju kvalitete

Izvješće s prvog tematskog seminara na temu institucionalne akreditacije u Europi – dva slučaja

Izvješće o održanim konzultacijama za unapređenje sustava MOZVAG

Izvješće s konferencije „Socijalna dimenzija e-learninga – suočavanje s izazovima osiguravanjem kvalitete“

Izvješće sa studijskog posjeta institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) koje se bave prikupljanjem i analizom podataka iz sustava visokog obrazovanja

Izvješće sa studijskog posjeta zaposlenika AZVO-a Nizozemskoj agenciji za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (NVAO) i Sveučilištu u Ghentu

Izvješće sa seminara u organizaciji ENQA-e pod nazivom Quality Assurance in the European Context