Rezultati

Izvješće sa sastanaka radnih grupa ECA-e i godišnjeg sastanka ECA članica

Izvješće Impact and implementations of mobility windows in HE

Izvješće s ENQA-ina seminara Bruxelles

Izvjesce 28th EURASHE Conference-Tallinn 2018

Izvješće sa radionice "University Autonomy in Europe: Trends, Benefits, Challenges and Threats"

Izvješće sa studijskog posjeta ASCAL Albania

Izvješće s sastanaka radnih grupa ECA konzorcija Bilbao, travanj 2018. 

Pokusno uvođenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima na dva visoka učilišta - Međuizvještaj 1

Pokusno uvođenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima na dva visoka učilišta - Međuizvještaj 2

Izvješće ASIIN/EASPA Global Conference 2017

Izvješće sa studijskog posjeta njemačkoj Agenciji za akreditaciju studijskih programa (ASIIN) i visokom učilištu u Krefeldu

Izvješće sa studijskog posjeta njemačkoj akreditacijskoj agenciji ZevA-i i viskom učilištu Leibniz-FH

Izvješća o reakreditaciji doktorskih studijskih programa

Izvješće s ECA NVAO seminara

Zaključci ECA-inog seminara o institucionalnoj akreditaciji održanog 20. – 21. listopada 2017. godine u Dubrovniku

Izvješće sa studijskog posjeta zaposlenika AZVO-a Estonskoj agenciji za osiguravanje kvalitete (EKKA) i Tallin University of Technology (TUT) 

Izvješće sa sastanak ENQA-ine radne skupine za online učenje i PLA sastanka

Izvješće s EUF Open Space

Izvješće sa konferencije RPL, Malmo 2017

Izvješće sa seminara ENQA Dublin 2017

Izvješće s Europskog foruma o osiguravanju kvalitete

Izvješće s prvog tematskog seminara na temu institucionalne akreditacije u Europi – dva slučaja

Izvješće o održanim konzultacijama za unapređenje sustava MOZVAG

Izvješće s konferencije „Socijalna dimenzija e-learninga – suočavanje s izazovima osiguravanjem kvalitete“

Izvješće sa studijskog posjeta institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) koje se bave prikupljanjem i analizom podataka iz sustava visokog obrazovanja

Izvješće sa studijskog posjeta zaposlenika AZVO-a Nizozemskoj agenciji za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (NVAO) i Sveučilištu u Ghentu

Izvješće sa seminara u organizaciji ENQA-e pod nazivom Quality Assurance in the European Context