AZVO sudjelovao na ENQA-inu seminaru

Seminar za agencije koje su nedavno prošle postupak vanjskog vrednovanja održan je u Haagu, 12 i 13. listopada 2017. godine u organizaciji Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA). Seminar je održan s ciljem razmjene iskustava s provedenih vrednovanja, izazova u provođenju preporuka i prepoznavanja dobre prakse. Predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Đurđica Dragojević, predstavila je sudionicima iskustva AZVO-a u izradi akcijskog plana, sukladno preporukama proizašlima iz postupka vrednovanja.

Sudionici su imali priliku razmijeniti informacije u pripremi i provođenju vrednovanja te implementaciji izmijenjenih i dopunjenih Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Prezentacije možete preuzeti na poveznici.

enqa seminar 4 enqa seminar 3 enqa seminar

Skip to content