Objavljena publikacija Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je 15. prosinca 2020. godine publikaciju Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj – analiza metodologija vrednovanja.

„Svrha je publikacije analizirati pokazatelje koji se koriste u postupcima vanjskog vrednovanja znanstvenih organizacija, s posebnim osvrtom na unutarnje osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti te istaknuti specifičnosti vrednovanja i praćenja kvalitete ove djelatnosti“, izjavila je prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v. d. ravnatelja AZVO-a.

U europskoj praksi, osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti vrlo je rijetko element vrednovanja akreditacijskih agencija. Agencija za znanost i visoko obrazovanje u tome je iznimka jer uz postupke vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju provodi vrednovanja znanstvene aktivnosti institucija.

Pojam znanstvene organizacije u ovoj analizi podrazumijeva sastavnice javnih i privatnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola koje imaju dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti,  javnih i privatnih znanstvenih instituta te drugih pravnih osoba (na primjer bolnice, knjižnice, zavodi i sl.).

Analizom su obuhvaćeni svi pokazatelji kvalitete u postupcima vanjskih vrednovanja kvalitete znanstvenih institucija (inicijalnoj akreditaciji i reakreditaciji znanstvene djelatnosti te do sada provedenim tematskim vrednovanjima) te nalazi dosadašnjih vanjskih vrednovanja u znanosti. Osim pregleda pokazatelja, posebno su analizirane zajedničke karakteristike pokazatelja u vanjskom vrednovanju znanstvene djelatnosti te internog osiguravanja kvalitete kako bi se, u konačnici, dao pregled pokazatelja koji se, zbog svoje važnosti, učestalije pojavljuju u vanjskim vrednovanjima.  

Publikacija nastoji doprinijeti raspravi o osiguravanju kvalitete znanstvene djelatnosti te znanstvenim organizacijama pomoći u izgradnji učinkovitog unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, odnosno u izradi unutarnjih mehanizama unapređenja kvalitete i snažnije prepoznatljivosti institucija.

Publikaciju preuzmite ovdje.

 publikacije osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti

 

Skip to content