Održan webinar o akreditaciji Svjetske federacije za medicinsku edukaciju (WFME)

Webinar na temu akreditacije Svjetske federacije za medicinsku edukaciju (World Federation for Medical Education – WFME) održan je u utorak 2. ožujka 2021. godine organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

WFME međunarodno je udruženje zaduženo za dodatnu akreditaciju agencija za osiguravanje kvalitete visokih učilišta, a s druge – samih visokih učilišta koja izvode medicinske programe s ciljem da se, u provedbi vrednovanja studijskih programa osiguraju visoki standardi utemeljeni na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i drugih relevantnih udruženja.

Potreba za organizacijom događanja proizašla je iz komunikacije s predstavnicima hrvatskih medicinskih fakulteta i iskaza interesa za akreditacijom od strane WFME-a, kako bi se olakšala mobilnost diplomiranih studenata u polju medicine kao i omogućila prepoznatost i priznatost hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, kao nacionalna akreditacijska agencija u području visokog obrazovanja željela je ovim događanjem otvoriti raspravu o spomenutoj temi te omogućiti prijenos iskustava kolega iz nizozemske agencije NVAO (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders) koja je akreditirana od strane WFME-a.

Iskustva NVAO-a izložila je gđa. Michele Wera, dok je iskustvo visokog učilišta koje također ima WFME akreditaciju  predstavila prof. Gerda Croiset, dekanica Sveučilišta Medical Center Groningen.

Sudionici webinara izrazili su zadovoljstvo organizacijom ovakvog događanja zbog važnosti teme u kontekstu pozicioniranja hrvatskih medicinskih visokoškolskih kvalifikacija na tržištu Europe i svijeta

Webinar je organiziran u okviru projekta SKAZVO (Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja) financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Prezentacije:

WFME Webinar

 

Skip to content