Održana završna konferencija ESF projekta SKAZVO

Završna konferencija ESF projekta Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja – SKAZVO održana je u utorak, 14. prosinca 2021. godine u Zagrebu, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Projekt SKAZVO provodi Agencija od 2016. godine, a službeno završava 31. prosinca ove godine. Vrijednost mu iznosi 20.391.217,54 kuna od čega je 85 % izravna dodjela iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, koja je na čelu Agencije bila tijekom čitave provedbe projekta SKAZVO, pojasnila je kako mu je svrha bila razviti nove i unaprijediti postojeće postupke vanjskog vrednovanja visokih učilišta i studijskih programa te ojačati kompetencije zaposlenika visokih učilišta.

Projektom su se, također, uvele nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razvile savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima.

Značajan dio projektnih aktivnosti bio je usmjeren na pružanje podrške visokim učilištima kroz edukacije namijenjene nastavnom i nenastavnom osoblju. Stoga je u sklopu konferencije održan okrugli stol „Ljudi čine razliku – motivirana akademska zajednica“ na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica Rektorskog zbora RH, gđa Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, zamjenica ravnatelja AZVO-a, izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica Zagrebačke škole ekonomije i managementa, doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević, Biološki odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Mario Prišlin, predsjednik Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici okruglog stola zaključili su kako je sustavno ulaganje u ljudske potencijale u visokom obrazovanju nužno te da je doprinos Agencije u proteklom razdoblju značajan, posebno kada je riječ o osnaživanju nastavničkih kompetencija i službi podrške studentima.

Sažetak provedenih aktivnosti projekta SKAZVO:

  • provedena 54 postupka reakreditacije visokih učilišta
  • provedeno 114 postupaka reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u RH
  • provedeno više od 100 radionica, seminara i konferencija za predstavnike visokih učilišta i studente na kojima je sudjelovalo više od 2000 djelatnika i djelatnica visokih učilišta
  • organizirana 2 međunarodna seminara za predstavnike inozemnih agencija za osiguravanje kvalitete
  • provedeno 6 istraživanja koja su obuhvatila zapošljivost diplomiranih studenata, studentsko iskustvo, aspiracije srednjoškolaca za nastavak obrazovanja i potrebe za informiranjem o visokom obrazovanju te učinke pandemije na visokoškolsku nastavu, studente i visokoškolske nastavnike
  • unaprijeđen informacijski sustav za podršku vanjskim vrednovanjima (MOZVAG)
  • objavljeno 13 publikacija
  • uveden pokusni sustav upravljanja ljudskim potencijalima na dva visoka učilišta
  • provedeno međunarodno vrednovanje AZVO-a s ciljem obnove statusa u krovnim europskim udruženjima za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, ENQA- i te EQAR-u
  • stručno usavršavanje djelatnika AZVO-a u području osiguravanja kvalitete.

Program

Prezentacije:

konf
Skip to content