Sudjelovanje na ECA-inim radionicama i sastanku u Pragu

Predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) sudjelovala je na radionicama te sastanku članica European Consortium for Accreditation (ECA) koji su se održali u Pragu u Republici Češkoj, 29. i 30. studenoga 2018. godine.

Domaćin ECA-inih jesenskih događanja bila je češka institucija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju The National Accreditation Bureau for Higher Education.

AZVO je dugogodišnji član Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation – ECA), projektno orijentiranog udruženja europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te aktivno sudjeluje u radu niza radnih grupa. Radne grupe pokrivaju različite teme koje se u širem smislu bave unapređenjem kvalitete visokog obrazovanja u Europi – internacionalizacija visokog obrazovanja, uzajamno priznavanje i združeni studiji, inovacije u postupcima akreditacije i sl.

Tijekom sastanaka u Pragu analiziran je dosadašnji rad radnih grupa, postignuti rezultati te su definirani planovi za iduće razdoblje.

Uz sastanke radnih grupa, održan je i zajednički sastanak ECA-inih članica, odnosno sastanak Odbora ECA-e.

Dodatne informacije:

http://ecahe.eu/

ECA prag 1 ECA prag 2

 

Skip to content