Poziv na konferenciju „Upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima“

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira konferenciju „Upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima“ koja će se održati 2. ožujka 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6, Zagreb s početkom u 8.30 h.

Konferencija je organizirana u sklopu ERASMUS+ projekta „Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima“ (HRMinHEI), čija je svrha jačanje funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (HR) na visokim učilištima i izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima. Nositelj ovoga projekta je AZVO, u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Visokim učilištem Algebra, Sveučilištem Danube Krems iz Austrije te Sveučilištem Tampere iz Finske.

U sklopu konferencije razgovarat će se o sljedećim temama:

  • HR na visokim učilištima – trend ili potreba?
  • Što je HR na visokim učilištima?
  • Kako HR pomaže razvoju visokog učilišta?
  • Karakteristike HR-a na hrvatskim visokim učilištima
  • Predstavljanje publikacije “Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja”, nastale kao rezultat projekta
  • Predstavljanje rezultata istraživanja razvijenosti HR funkcije na hrvatskim visokim učilištima.

O temama će govoriti:

  • Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
  • Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan Sveučilišta VERN’
  • Dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra
  • Prof. dr. sc. Zoran Sušanj, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavni obrazac na poveznici.

Program

Facebook

slika web

Skip to content