Održana godišnja Skupština ENQA-e

Godišnja Skupština Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), na kojoj su sudjelovale i predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje,održana je u francuskom gradu Sevresu, u 26. i 27. listopada 2017. godine.

Na Skupštini je izabran novi predsjednik za iduće mandatno razdoblje, g. Christoph Grolimund, direktor švicarske QAA agencije. Nadalje, obnovljeno je članstvo u ENQA-i za sedam agencija, dok je za jednu agencijupotvrđeno pridruženo članstvo. Izabrana su tri nova člana ENQA-inog Vijeća te je usvojeno Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima u 2017. i Plan aktivnosti za 2018. godini.

Također, neke od glavnih razmatranih tema bile su priprema ENQA-inog priopćenja za iduću konferenciju ministara nadležnih za visoko obrazovanje u 2018. godini, odnosprogramske i institucionalne evaluacije, njihove snage i slabosti. Razgovaralo se i o promjenama u visokom obrazovanju i njihovu utjecaju na osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Kroz poster sekciju, predstavljeni su novi modeli vrednovanja koje koriste neke agencije, a među njima i prijedlog ENQA-ine radne grupe o osiguravanju kvalitete online učenja u čijem je radu sudjelovalo i predstavnik AZVO-a.

Prezentacije i ostali materijali sa Skupštine dostupni su na poveznici.

ENQA GA1 ENQA GA2 ENQA GA3 ENQA GA4 20171026 104131

Skip to content