Održana ENQA-ina konferencija o suočavanju s izazovima socijalne dimenzije e-learninga osiguravanjem kvalitete

Konferencija o socijalnoj dimenziji e-učenja pod nazivom „Social dimension of e-learning – Addressing challenges through QA” održana je u Ateni 12. i 13. prosinca 2016. godine u organizaciji Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA). Domaćin je bila Grčka agencija za osiguravanje kvalitete i akreditaciju (Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency, HQA).

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih navedenih organizacija, predstavnici Sveučilišta te djelatnici agencija za osiguravanje kvalitete.Cilj konferencije, na kojoj je sudjelovao i predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), bila je razmjena informacija o tome kako osiguravanje kvalitete pridonosi povjerenju dionika u e-učenje, u njegovu pristupačnost te socijalnu dimenziju. Na konferenciji je predstavljen projekt TeSLA u sklopu kojega se konferencija i održala.

Više informacija o konferenciji, kao i prezentacije sa konferencije, možete pogledati na mrežnoj stranci ENQA-e.

Izvješće s konferencije „Socijalna dimenzija e-learninga – suočavanje s izazovima osiguravanjem kvalitete“

Slike konferencija Atena (1) Slike konferencija Atena (2) Slike konferencija Atena (3)

 

Skip to content