U Bologni održan seminar o priznavanju i vrednovanju inozemnih kvalifikacija

Predstavnice Nacionalnog ENIC NARIC ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovale su na seminaru o priznavanju inozemnih kvalifikacija i vrednovanju tzv. nepremostivih razlikama u postupku priznavanja („Seminar on Recognition of Qualifications and Substantial Difference”).

Sastanak se u organizaciji Bologna Follow-up Group (BFUG) održao 26. lipnja 2019. godine u Bologni u Italiji.

Domaćin seminara bio je talijanski ENIC/NARIC ured – Information Centre on Academic Mobility and Equivalence (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche – CIMEA).

Tijekom seminara i radioničkog dijela su otvorene mnoge aktualne teme vezane uz priznavanje inozemnih kvalifikacija, nepremostivim razlika u priznavanju inozemnih kvalifikacija te teme vezane uz akademsku i stručnu mobilnost.

Više informacija:

http://www.ehea.info/page-seminar-substantial-difference

http://www.ehea.info/Upload/1_Should_I_recognise_or_should_I_not.pdf

http://www.ehea.info/Upload/2_Recognition_from_students_perspective.pdf

http://www.ehea.info/Upload/3_Guidelines_for_assessing_substantial_differences.pdf

1 Bologna 2 Bologna 3 Bologna 4 Bologna

 

Skip to content