Tijekom 2017. godine, Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je istraživanje nekih aspekata studentskog iskustva u generaciji studenata upisanih ak.god. 2012/2013 na preddiplomske, diplomske i integrirane studijske programe

Istraživanje potreba, očekivanja, vrijednosti i stavova studenata o samom procesu studiranja pokazatelj je usmjerenosti Agencije na kontinuirano unaprjeđenje sustava visokog obrazovanja u čijem su središtu studenti. Rezultati istraživanja, kao javno dostupan izvor informacija, predstavljat će snažan kolektivni glas studentske populacije koji će pripomoći budućem oblikovanju studijskih programa i procesa prisutnih na visokim učilištima. Ujedno, informacije prikupljene od sadašnjih studenata pripomoći će budućim studentima donositi informirane odluke u vezi s ulaskom u sustav visokog obrazovanja i kretanje kroz njega. Po konačnoj obradi podataka Agencija će objaviti izvještaj o provedenom istraživanju do kraja 2018. godine.

 

Skip to content