Sudjelovanje na ECA radionicama i godišnjem sastanku

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) sudjelovale su na radionicama te godišnjem sastanku članica European Consortium for Accreditation (ECA) koji su se održali u Ljubljani 28. i 29. lipnja 2018. godine.

Domaćin ovogodišnjih ECA-inih događanja bila je slovenska agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Nacionalna agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

AZVO je dugogodišnji član Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation – ECA), projektno orijentiranog udruženja europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te aktivno sudjeluje u radu niza radnih grupa. Radne grupe pokrivaju različite teme koje se u širem smislu bave unapređenjem kvalitete visokog obrazovanja u Europi – internacionalizacija visokog obrazovanja, uzajamno priznavanje i združeni studiji, inovacije u postupcima akreditacije i sl.

Tijekom sastanaka u Ljubljani analiziran je dosadašnji rad radnih grupa, postignuti rezultati te su definirani planovi za iduće razdoblje i razmatrane su mogućnosti prijavljivanja novih međunarodnih projekata.

Na godišnjem sastanku ECA-inih članica, odnosno Odbora ECA-e, izabrani su novi članovi Odbora, predsjednik i zamjenik.

Dodatne informacije:

Izvješće o radu ECA-e za 2017. godinu

http://ecahe.eu/

1 ECA Ljubljana 2 ECA Ljubljana

 

Skip to content