Sudjelovanje na sastancima radnih grupa ECA konzorcija

Redoviti sastanci radnih grupa ECA konzorcija, čiji je član i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), održani su na Sveučilištu Deusto u Bilabou-u, u Španjolskoj, 12. i 13. travnja 2018. godine. Radne grupe se redovito sastaju kako bi raspravljale o aktualnim temama iz područja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te međusobnog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija. Više o samom događaju može se pronaći na stranicama organizatora.

Izvješće s sastanaka radnih grupa ECA konzorcija Bilbao, travanj 2018. 

Skip to content