Održan seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja

Karijerni centri spona su između visokih učilišta i tržišta rada, zaključak je seminara Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja održanog u petak, 15. rujna 2017. godine u Zagrebu, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

“Produktivna suradnja visokih učilišta i predstavnika gospodarstva nužna je za cjelokupni razvoj, a karijerni centri vrlo su dobar primjer tog povezivanja. Stoga je potrebna snažnija podrška osnivanju i radu ovih službi i stručnom osoblju koje se bavi profesionalnim usmjeravanjem”, izjavio je na otvaranju seminara dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

“U okviru svoje zadaće da brine o unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj, AZVO se aktivno uključio u promicanje aktivnosti povezanih s karijernim savjetovanjem, i s tim će aktivnostima nastaviti i u idućem razdoblju”, rekla je ravnateljica AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek.

U sklopu seminara, AZVO je predstavio glavne nalaze iz petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta o povezanosti obrazovanja i tržišta rada: visoka učilišta uglavnom ne uključuju alumnije i poslodavce u izradu strateških dokumenata, kao ni u izradu novih i reviziju postojećih studijskih programa, pri definiranju upisnih kvota ne uzimaju se u obzir potrebe tržišta rada, ne postoji sustavno praćenje zapošljivosti studenata na visokim učilištima, centri za alumnije i centri karijera ne postoje ili sutek u osnivanju, a studentska je praksa relativno slabo zastupljena u studijskim programima.

Predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je proveo AZVO o radu karijernih centara, odnosno službi za profesionalno usmjeravanje. U cjelokupnom sustavu visokog obrazovanja ukupno radi oko 50 karijernih savjetnika. Istaknuto je kako je bitno da sama visoka učilišta prepoznaju važnost karijernog usmjeravanja, da se osigura učinkovit sustav podrške za nastavno, nenastavno osoblje i studente te financijska održivost karijernih centara. S druge strane, bitnim je naglašeno i podizanje svijesti poslodavaca o regrutiranju uspješnih studenata i umrežavanju ciljnih skupina.

Raspravljalo se i o mogućnostima i izazovima u osnivanju i radu karijernih centara, modelima suradnje s predstavnicima gospodarstva, iskustvima studenata te primjerima dobre prakse.

Seminar je okupio više od stotinu sudionika: stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima iz tvrtki poput Zagrebačke banke, tvrtke Five, Media Servisa, Sedam IT-a, AVL/HR-a te karijernih savjetnika, studenata i predstavnika visokih učilišta: Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokih učilišta.

Seminar Profesionlano usmjeravanje u sustavu VO1 Seminar Profesionalno usmjeravanje u sustavu VO Državni tajnik u MZO dr. sc. Tome Antičić

 Ravnateljica AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek D75 5125-01 D75 5127-01


Seminar je organiziran u okviru projekta SKAZVO (Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja)financiranog iz Europskog socijalnog fonda).

 

Skip to content