Reakreditacija visokih učilišta u studenom i prosincu

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupak rekareditacije visokih učilišta u skladu s Planom rekareditacije za 2018. godinu. U studenom će stručna povjerenstva, u sklopu postupaka, posjetiti sljedeća visoka učilišta:

  • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 5. do 9.11.2018.
  • Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 5. do 9.11.2018.
  • Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 12. do 16.11.2018.
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 12. do 16.11.2018.
  • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (Varaždin) od 19. do 23.11.2018.
  • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 19. do 23.11.2018.
  • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (Opatija) od 19. do 23.11.2018.
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu od 26. do 30.11.2018.
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku od 26. do 30.11.2018.
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci od 3. do 7.12.2018.

 

Skip to content