Poziv djelatnicima visokih učilišta i studentima na sudjelovanje u istraživanju o uvjetima učenja i poučavanja tijekom pandemije COVIDA-19

Pandemija virusa COVID-19 izmijenila je procese i iskustvo učenja i poučavanja studenata i nastavnika širom svijeta te bitno utjecala na način rada visokih učilišta.

Kako bi doznala na koje su se načine studenti i djelatnici hrvatskih visokih učilišta nosili s novonastalim uvjetima i s kojim su se izazovima susreli, Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi istraživanje čiji će se rezultati koristi za unaprjeđenje podrške visokim učilištima u izvanrednim okolnostima poput globalne pandemije i socijalne izolacije.

Informacije prikupljene izravno od djelatnika visokih učilišta i studenata omogućit će bolje razumijevanje utjecaja pandemije na rad visokih učilišta kao i doživljaja rada u okolnostima karantene u odnosu na redovne okolnosti.

Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) također potiče agencije članice na održavanje dijaloga s institucijama i nacionalnim tijelima kako bi se riješila sva operativna pitanja djelovanja visokih učilišta i akreditacijskih tijela na nacionalnoj razini.

Online upitnik moguće je ispuniti do petka, 30. lipnja 2020, a ispunjavanje traje 10-ak minuta.

Upitnik za djelatnike visokih učilišta nalazi se na poveznici https://www.azvo.hr/hr/?option=com_chronoforms5&chronoform=covid19-vu
Upitnik za studente nalazi se na poveznici https://www.azvo.hr/hr/?option=com_chronoforms5&chronoform=covid19-studenti

 

Skip to content