IHEC 2018 konferencija: “Revisiting Higher Education in an Ever-Changing World”

U organizaciji Abdullah Gül University (AGU) i Association for Higher Education Studies (AHES) u Kayseriju u Turskoj je od 11. do 13. listopada 2018. godine održanatreća po redu stručno-znanstvena međunarodna konferencija o visokom obrazovanju pod nazivom „Revisiting Higher Education in an Ever-Changing World (IHEC 2018)“. Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovale su na konferencije i tako dobile priliku da se upoznaju s aktualnim istraživačkim temama u području visokog obrazovanja. Glavni cilj konferencije je kreiranje platforme za zajedničko istraživanje u području visokog obrazovanja te razvijanje diskusije o novim trendovima, rezultatima različitih istraživanja i teoretskim perspektivama. Konferencija „Revisiting Higher Education in an Ever-Changing World (IHEC 2018)“ stavila je naglasak na makro politike, modele javnih politika, reformske aktivnosti i različite metodološke prijedloge u odnosu na izazove, mogućnosti, očekivanja i probleme s kojima se suočava visoko obrazovanje u cijelom svijetu.

Tijekom konferencije predstavljeni su znanstveni i stručni radovi s različitim temama. Neke od tema koje su se obrađivale tijekom konferencije su novi modeli pristupa i prijedloga za visoko obrazovanje u svijetu promjena, transdisciplinarni ekosistem kao istraživačka tema u visokom obrazovanju, odnos kvalitete i kvantitete u visokom obrazovanju, internacionalizacija i nacionalni / lokalni pristupi u kreiranju studijskih programa i razvoju visokog obrazovanja, institucionalna kultura, organizacijska klima i upravljanje u visokom obrazovanju, nastavnici i poučavanja, sinergijske strategije i modeli za povezivanje sveučilišta i industrije, utjecaj visokog obrazovanja na društvo te rangiranje visokih učilišta. Također, nekoliko znanstvenih i stručnih radova donijelo je teme o integriranoj digitalnoj organizaciji u visokom obrazovanju, reorganizaciji ishoda učenja u skladu s povratnim informacijama alumnija, a s posebnim pogledom na učinkovito upravljanje visokim obrazovanje (njegovom kvalitetom) u skladu s izazovima globalnog kompetitivnog okruženja, etičnošću i moralnim vrijednostima.

Internetske stranice konferencije: http://www.ihec-conference.com/english-mainpage/

Izvješće s IHEC konferencije

Fotografije s konferencije:
1 IHEC 2018 2 IHEC 2018 3 IHEC 2018 4 IHEC 2018 5 IHEC 2018

Skip to content