Održan sastanak ENQA radne skupine za online učenje i EADTU PLA

Sastanak ENQA-ine (Europska udruga za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju) radne skupine za osiguravanje kvalitete i online učenje održan je  21. rujna 2017. godine u Bruxellesu. Na sastanku je, kao član radne grupe, sudjelovao i predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u okviru ESF projekta „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO).

Nakon sastanka je održan i Peer Learning Activity (PLA) o osiguravanju kvalitete u online obrazovanju u organizaciji ENQA-e i EADTU-a (Europsko udruženje Sveučilišta na daljinu). PLA se održao u razdoblju od 21. do 22. rujna 2017. godine također u Bruxellesu i s prisustvovanjem predstavnika AZVO-a okupivši preko 45 dionika iz svih dijelova Europe, predstavnika raznih sveučilišta, predstavnika agencija za osiguravanje kvalitete te vladinih i predstavnika krovnih organizacija. Identificirani su idući koraci u razvoju online obrazovanja, a rezultati proizašli sa PLA-a će pridonijeti naknadnom praćenju Bolonjskog procesa.

Više informacija o PLA-u, kao i prezentacije sa PLA, možete pogledati na mrežnoj stranci EADTU-a.

Izvješće sa sastanak ENQA-ine radne skupine za online učenje i PLA sastanka

Bruxelles konferecnija 3 Bruxelles konferecnija 5 2

 

Skip to content