Održan seminar “Privlačenje stranih studenata“

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u srijedu 12. lipnja 2019. godine, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održan je seminar i okrugli stol pod nazivom „Neki aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja: Privlačenje stranih studenata“.

Događaj je okupio brojne predstavnike visokih učilišta i relevantne dionike u sustavu visokog obrazovanja te potaknuo raspravu o izazovima s kojima se institucije susreću kada je riječ o privlačenju stranih studenata.

Predstavljeni su rezultati istraživanja o aktivnostima visokih učilišta u pogledu privlačenja stranih studenata koje je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje, primjere dobre prakse i iskustva visokih učilišta iznijeli su predstavnici institucija kroz izlaganja i raspravu na okruglom stolu, a predstavljen je i promotivni spot kojega je osmislila Agencija za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Televizijom Student, upravo s namjerom da se kroz video formu ponude informacije o hrvatskom visokom obrazovanju te na taj način zainteresira buduće studente.

Priopćenje za javnost možete pročitati ovdje.

Promotivni spot “Zašto studirati u Hrvatskoj?” na hrvatskom jeziku možete pogledati ovdje te na engleskom jeziku ovdje.

Istraživanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje možete preuzeti ovdje.

Fotografije:

Prof.dr.sc. Jasmina Havranek Sudionici seminara Sudionici seminara1

Prezentacije:

Privlačenje stranih studenata

Iskustva studija veterinarske medicine na engleskom jeziku

Internacionalizacija kao nacionalna strategija

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na engleskom jeziku pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Internacionalizacija visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu – Zagreb

Study in Croatia – promocija hrvatskih visokih učilišta u inozemstvu

 

Skip to content