Obnovljeno članstvo AZVO-a u EQAR-u

Odlukom Vijeća Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete(European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR)  20. lipnja 2017. godine Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) obnovljeno je članstvo u EQAR-u.  Potvrda je to vjerodostojnosti i odgovornosti AZVO-a za procese vanjskog osiguravanja kvalitete na nacionalnoj razini te u EHEA-i, u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG, 2015.).

EQAR je osnovala skupina E4 2008. godine s ciljem povećanja transparentnosti u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.  AZVO je registrirana pri EQAR-u od 25. studenoga 2011. godine.
Podsjećamo, AZVO je ove godine uspješno prošla i postupak međunarodne akreditacije koji je provela Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju(European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), čime je obnovljeno članstvo Agencije i u tom udruženju.U Izvješću stručnog povjerenstva nakon provedenog vrednovanja stoji kako je AZVO priznata i uređena nacionalna agencija u Hrvatskoj te je značajna njezina uloga u poboljšavanju osiguravanja kvalitete visokih učilišta.

Odluku Vijeća o obnovi članstva u EQAR-u pročitajte ovdje.

Skip to content