Održan ECA-in seminar na temu institucionalne akreditacije u Europi

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u okviru ESF projekta „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO) izrađuje nove kriterije i standarde za ocjenu kvalitete visokih učilišta u novom ciklusu reakreditacije, odnosno unapređuje postupak reakreditacije visokih učilišta. U tom smislu AZVO je razmatrao različite vrste konceptualnih platformi, odnosno vrste postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete, uzimajući u obzir revidirane Europske standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG), kao i nacionalni kontekst, s ciljem osmišljavanja adekvatnog modela koji bi bio najprimjereniji za hrvatska visoka učilišta i daljnje unapređenje kvalitete njihova rada.

Tematski seminar koji je održan u okviru ECA-ine Radne grupe 2 (u kojoj AZVO sudjeluje) na temu institucionalne akreditacije u Europi dodatni je doprinos promišljanjima AZVO-a na ovu temu. Naime, tijekom seminara dvije su AZVO-ove sestrinske agencije, The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO) i Central Evaluation and Accreditation Agency Hanover (ZEvA) predstavile svoje planove za buduće cikluse reakreditacije, nove modele vrednovanja, i to one institucionalnog tipa, otvorena pitanja te iskustva iz prethodno provedenih postupaka vanjskog vrednovanja koji su uglavnom bili orijentirani na programsku (re)akreditaciju. Planove za svoj budući postupak institucionalne raekreditacije, također, je kratko predstavila i portugalska Agencija, A3ES.

Seminar je u organizaciji European Consortium for Accreditation (ECA)održan dana 31. siječnja 2017. godine u Lisabonu u Nacionalnom centru za obrazovanje

Domaćin seminara bila je Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES) iz Portugala.

Izvješće s prvog tematskog seminara na temu institucionalne akreditacije u Europi – dva slučaja

Program prvog tematskog seminara na temu institucionalne akreditacije u Europi

Lista sudionika prvog tematskog seminara na temu institucionalne akreditacije u Europi 

IMG 2527 IMG 2528 IMG 2529 IMG 2530  

 

Skip to content