Sudjelovanje na prvom seminaru u okviru programa ENQA Leadership 2019

Agencija za znanost i visoko obrazovanje kontinuirano radi na edukaciji svojih djelatnika i ulaže u njihovo usavršavanje. S tim ciljem je u ovogodišnji program usavršavanja ENQA Leadership 2019, kojeg organizira krovna asocijacija za osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja – ENQA, uključena i djelatnica AZVO-a, koja je od 21. do 23. listopada sudjelovala na prvom od tri seminara koji se organiziraju u okviru programa. Domaćin prvog seminara bila je austrijska agencija za osiguravanje kvalitete – AQ Austria. Na seminaru se raspravljalo o izazovima i novim trendovima u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja te najčešćim problemima s kojima se suočavaju agencije za osiguravanja kvalitete pri vlastitoj reakreditaciji od strane ENQA-e, od kojih je posebno istaknut problem dokazivanja neovisnosti agencija.

Program Seminara 1.

Led2019-1 Led2019-2 Led2019-3 Led2019-4 Led2019-5 Led2019-6

 

Skip to content