ENQA-in seminar „Exploring Synergies Between Quality Assurance and Qualifications Recognition”

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) su u okviru ESF projekta „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO) sudjelovale na ENQA-inom seminaru koji se pod nazivom „Exploring Synergies Between Quality Assurance and Qualifications Recognition” održao 1. i 2. lipnja 2017. godine u Dublinu u Irskoj.

Organizator seminara bila je Europska udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), a domaćin irski QQA (Quality and Qualifications Ireland).

Cilj seminara bio je prezentirati zaključke donesene na temelju ankete izrađene u okviru ENQA-ine Radne skupine VII. za osiguravanje kvalitete i priznavanje kvalifikacija koja je bila upućena svim europskim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA working group on quality assurance and recognition). Zaključci proizašli iz ankete bili su uvod za dvodnevni seminar na kojem su predavači uz aktivno uključivanje svih sudionika razmatrali na koji način, odnosno kako optimalno u procese osiguravanja kvalitete implementirati Standard 1.4 ESG-a (Europski standardi i smjernice za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju). Standard 1.4 ESG-a upućuje visoka učilišta da moraju dosljedno provoditi unaprijed utvrđene i objavljene propise koji pokrivaju sve faze studiranja, tj. upis, napredovanje kroz studij, priznavanje i certificiranje. Isto tako, smjernica navedenog Standarda navodi da je osiguravanje uvjeta i podrške nužnih za napredovanje studenata u njihovim akademskim karijerama u najboljem interesu svakog pojedinog studenta, programa, visokog učilišta i sustava. Stoga je neophodno imati postupke upisa, priznavanja i završavanja koji odgovaraju svrsi, osobito kad su studenti mobilni unutar i među sustavima visokog obrazovanja.

Više informacija o seminaru (prezentacije, zaključci i fotografije) dostupno je putem poveznica:

https://skazvo.azvo.hr/hr/rezultati

http://www.enqa.eu/index.php/events/exploring-synergies-between-quality-assurance-and-qualifications-recognition/

Program seminara

Izvješće sa seminara

ENQA Dublin 1 ENQA Dublin 3 ENQA Dublin 4 ENQA Dublin 5 ENQA Dublin 6

 

Skip to content